Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Unik Design

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Under detta sista läsår skall ni arbeta med att skapa, forma och själva ta fram en egen unik design på ett valfritt arbete. Den främsta inspirationen kommer från konst, arkitektur och populärkultur och ni får använda er av alla tidigare använda tekniker.

Unik Design

Ni börjar med att söka inspiration och gör arbetsskisser som underlag till en ritning, 2 och 3 dimensioner. 

Under arbetets gång, med utgångspunkt från din ritning, skall du pröva och ompröva tekniker, utförande och design och korrigera ritningen där efter. 

I slutet på läsåret skall ni lämna in:

En färdig produkt med en egen unik design

En ritning, två och tredimensionell

Arbetsskisser

Utvärdering där du beskriver tillvägagångssätt, motivering av val samt resonemang rörande din design.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback