Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Champ 6

Stenhamraskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 11 augusti 2021

Vi arbetar med Champ 6 som hjälper dig att utveckla din engelska genom att läsa/lyssna på texter, prata/diskutera med hjälp av olika slags övningar.

 

Här kan du lyssna på de olika texterna! 

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/106

 

 Här kommer några exempel hur vi tränar de olika förmågorna med hjälp av Champ:

Att lyssna:
 • titta på texten (rubriken, bilder, layout)
 • försöka uppfatta eller söka viktig information
 • ta hjälp av det du förstår 
 • sammanfatta med frågorna Vilka? Var? Vad? När? Varför?
Att läsa:
 • titta på texten (rubriker, bilder, bildtexter mm.)
 • försöka uppfatta och hitta den röda tråden
 • ta hjälp av sammanhanget
 • dra slutsatser
Att tala:
 • säga efter
 • svara på frågor
 • visa ( använda kroppsspråk, omformulering)
 • beskriva/förklara ord
Att skriva:
 • skriva av
 • svara på frågor genom att använda frågans ord
 • använda en synonym
 • använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst)

På lektionerna måste vi / jag :

Delta genom att svara på frågor, läsa och vara aktiv.

Förbereda mig genom att göra min läxa.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
Engelska - kunskapskraven för åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback