Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

F

Delmoment 2: Människokroppen och Ekologi

Campus Backa, Katrineholm · Senast uppdaterad: 11 augusti 2021

Här ser du planeringen över delmoment 2

 Modul 2 -  Människokroppen och Ekologi (5 v., 3 tim./v.)

 

MODULMÅL FÖR MODUL 2 I BIOLOGI

 Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge. exempel, beskriva och förklara dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet och visar då på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

 

Eleven kan skilja fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.

 

Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel, beskriva och förklara dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då ekologiska samband samt förklarar energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

 

Vecka 2 - Blod, cirkulation, andning

 


 

 • Eleven kan redogöra för vad blodet innehåller och transporterar

 • Eleven kan beskriva gasutbytet i lungorna

 • Eleven kan nämna några sjukdomar relaterade till cirkulation och andning

 

Resurser, förslag på aktiviteter:

·       Studi-filmer: Blodet, Hjärtat, Andningen

·       Svara på quiz och instuderingsfrågor I läroboken: Hjärtat, Blodet och Andningen

·       Powerpoint andningen -  Andningen.pptx

·       Inlämningsuppgift -  Inlämningsuppgift blodet-1.docx

·       Torso (människokroppens modell)

·       Mäta puls (ev. blodtryck och andetag) vid statisk och dynamisk rörelse

Koppling till Lgr 11:

”Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel, beskriva och förklara dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier” (Kunskapskrav för åk 9). Begrepp och modeller som eleven ska kunna använda är bl.a. hemoglobin, blodkropp, antikropp, artär, ven, kapillär, stora och lilla kretslopp, alveoler. ”Eleven visar på samband som rör människokroppens byggnad och funktion” (Kunskapskrav för åk 9). Eleven ska kunna beskriva blodomloppet, hjärtats funktion och gasutbytet i lungorna. ”Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och fungerande sätt [...]. Dessutom gör eleven dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter” (Kunskapskrav för åk 9). Eleven ska kunna undersöka och dokumentera den fysiska aktivitetens inverkan på pulsen, blodtrycket och/eller andning.

Vecka 3 - Nervsystem, skelett och muskler


 • Eleven kan beskriva hur medvetna rörelser och omedvetna reflexer uppstår i samarbete mellan nervsystem, muskler och skelett

 • Eleven kan resonera kring livsvanor och hälsa

 

Resurser, förslag på aktiviteter:

·       Studi-filmer: Muskler, Skelettet, Nervsystemet, Nervreflexer

·       Instuderingsfrågor och quiz i läroboken: Nervsystemet, Skelettet och Musklerna

·       Sammanfattande powerpoint -  Skelett, muskler, nerver-1.pptx

·       Reflektionsfrågor för den som är färdig med annat -  Reflektionsfrågor.docx

·       Samarbete med Idrott och Hälsa, samt SVA: resonera kring hälsa (matvanor, kondition, sömn, stress mm.)

Koppling till Lgr 11:

”Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel, beskriva och förklara dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier” (Kunskapskrav för åk 9). Begrepp och modeller som eleven ska kunna använda är bl.a. reflex, medvetna och omedvetena rörelser, ryggmärg, nerv, nervcell. ”Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar. Eleven formulerar och motiverar ställningstaganden samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp [...]. Eleven kan föra resonemang om hälsa, sjukdom [...] och visar då på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.” (Kunskapskrav för åk 9). Eleven ska kunna diskutera hur olika livsvanor påverkar hälsan med utgångspunkt i nervsystemet och blodomloppet.

Vecka 4 - Sex och samlevnad


 • Eleven kan beskriva likheter och skillnader mellan kvinnliga och manliga könsorgan

 • Eleven kan redogöra för hur ett barn blir till

 • Elever kan diskutera sexuella normer och könsnormer

 • Eleven kan beskriva menstruationscykeln

 • Eleven kan resonera kring vilka preventivmedel hen ska välja

 • Eleven kan redogöra för hur man kan förebygga könssjukdomar

 • Eleven kan redogöra för innebörden av smittskyddslagen och abortlagen

 

Resurser, förslag på aktiviteter:

·       umo.se, youmo.se, rfsu.se

·       Modeller på könsorgan och graviditeten

·       Låda med preventivmedel och mensskydd. Öppen laboration

·       Besök från RFSU/ungdomsmottagning

·       Film ”Rätten till abort” (UR)

·       Studifilmer: Avsnittet Sexualitet

·       Uppgift om preventivmedel:  Olika preventivmedel-1.docx

·       Ställningstaganden:  Påståenden Sex och samlevnad.pptx

 

Koppling till Lgr 11:

 

”Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel, beskriva och förklara dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier” (Kunskapskrav för åk 9). Begrepp och modeller som eleven ska kunna använda är bl.a. ägglossning, hormon, könssjukdom, slemhinna. ”Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa [...] och skiljer då fakta från värderingar. Eleven formulerar och motiverar ställningstaganden samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt [...]. Eleven kan föra resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet och visar då på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.” (Kunskapskrav för åk 9). Eleven ska kunna diskutera kring preventivmedel, abort, samtyckeslagen, smittskyddslagen. ”Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån [...]. Dessutom gör eleven dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter” (Kunskapskrav för åk 9). Eleven kan undersöka t.ex. olika kondomers volymkapacitet och sprickning eller mensskydds uppsugningsförmåga.

Vecka 5 - Kretslopp, kol, vatten, förbränning och växthuseffekten (Ekologi)


 • Eleven kan beskriva hur materian går i kretslopp; inget försvinner

 • Eleven kan redogöra för växthuseffekten

 

Resurser, förslag på aktiviteter:

 

·      Läs text och svara på frågor Växthuseffekten

·      Testa dig i Klimatkalkylatorn. Analysera ditt resultat. Då du ser ditt resultat vill jag att du ska analysera det i en inlämningsuppgift. Hur bidrar du till en hållbarhet? Exempel på frågor du kan fundera kring är exempelvis: Lämnar du ett stort koldioxidavtryckr? Hur kommer det sig? Inom vilka kategorier lämnar du det största respektive minsta koldiooxidavtrycket? Varför? Har du funderat kring hur dina val påverkar miljön? Hur kan du minska ditt koldioxidavtryck? Vilka val bör du göra för att leva hållbart?

·      Läs texten.

·      Studi-filmer:  Koldioxidavtryck, Så minskar du ditt koldioxidavtryck, Kolets kretslopp, Ingenting försvinner, Växthuseffekten

 

Koppling till Lgr 11:

”Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel, beskriva och förklara dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier” (Kunskapskrav för åk 9). Begrepp och modeller som eleven ska kunna använda är bl.a. kretslopp, bioackumulering, växthusgas, växthuseffekt. ”Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då ekologiska samband samt förklarar energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven resonemang kring hur människan påverkar naturen.” (Kunskapskrav för åk 9). Eleven ska kunna redogöra för kolets kretslopp, växthuseffekt och miljögifters anrikning.

Vecka 6 - Människans påverkan på ekosystemet, klimatförändringar (Ekologi)

 


 

 • Eleven kan ge exempel på tjänster vi människor får av ekosystemet

 • Eleven kan ge exempel på hur vi förändrar ekosystemet

 • Eleven kan använda begreppen biologisk mångfald och ekologiskt fotavtryck

 • Eleven kan beskriva några konsekvenser av den globala uppvärmningen

 

Resurser, förslag på aktiviteter:

·       Studifilmer: Klimatförändringar, Biologisk mångfald

·       Film vargar i Yellowstone - https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q

·       Powerpoint ekologi -  Uppstart ekologi.pptx

·       Frågor -  Näringskedja och näringsväv frågor[3].docx

·       Vilken nytta har människan av ekosystem? (diskussion om ekosystemtjänster)

·       Samarbete med geografi, samhällskunskap och SVA om global uppvärmning och de globala hållbarhetsmålen

Koppling till Lgr 11

”Eleven har kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel, beskriva och förklara dessa med användning av biologins begrepp, modeller och teorier” (Kunskapskrav för åk 9). Begrepp och modeller som eleven ska kunna använda är bl.a. kretslopp, ekosystemtjänster, biologisk mångfald, växthuseffekt, global uppvärmning, ekologisk fotavtryck. ”Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar. Eleven formulerar och motiverar ställningstaganden samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp. [...] Dessutom för eleven resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.” (Kunskapskrav för åk 9). Eleven ska kunna diskutera om konsekvenserna på miljön av t.ex. skogsskövling och förbränning av fossila bränslen, samt komma med förslag på insatser på individ-, samhälls- och internationell nivå.

 

Vecka 7 - Repetetion och prov

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback