Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Pengars användning och värde

X-Fredriksbergsskolan-OLD, Linköping · Senast uppdaterad: 29 augusti 2021

Vet du vad vi har pengar till och hur man gjorde innan det fanns pengar? När använder du pengar? Känner du till vilka olika sätt man kan betala på? I det här arbetsområdet ska du få lära dig en hel del om pengar, vad man använder dem till samt vad några olika saker och tjänster i det vardagliga livet kostar.

 

Syfte: Eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse för hur pengar påverkar egna och andra människors levnadsvillkor och vad vanliga varor och tjänster kan kosta.

Det vi ska arbeta med och det du får möjlighet att utveckla:

  • en uppfattning om ekonomins historia från byteshandel till bitcoin och "swish"
  • olika betalningsformer
  • hur våra sedlar ser ut
  • uppskatta vad några vanliga varor och tjänster kostar och ta reda på vad de kostar
  • lägga upp en budget
  • anpassa inköp efter budget

Några ord och begrepp som området innefattar:

Inköp, lön, utgifter, sedlar, mynt, köpa, skatt, kontokort, kontant, budget, byteshandel, varor, bitcoin, swisch, tjäna, tjänster, betalningsmedel.

När området är avslutat ska du minst kunna: 

 

Eleven beskriver några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

 

Efter avslutat område bedöms du efter dessa kunskapskrav:

Du har visat att du kan:

Datum

Beskriva några olika betalningsformer och ange vad några vanliga varor och tjänster kan kosta

 
Visar att du förstår vad olika varor och tjänster kan kosta.  
   

Läroplanskopplingar

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback