Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Läsebok - Den magiska kulan 2021/2022

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 11 augusti 2021

Den magiska kulan

Mål

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa. Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 

Med läseboken "Den magiska kulan" ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Lära dig att läsa
 • Lyssna på klasskamraterna och din lärare då de läser. 

Undervisning och arbetsformer

 • Läsa för en vuxen eller i läspar/grupper. 
 • Lyssna på högläsning och prata om olika begrepp från boken.
 • Läsläxa varje vecka och samtal om det lästa.

Bedömning

 • Att du kan ljuden som vi pratat om.
 • Att du kan ljuda ihop ord.
 • Du kan läsa och förstå en enkel mening.
 • Att du läser texter och förstår det du läser.
 • Att du kan lyssna på andra och delta i bokprat.

 

Hur ska det bedömas?

 • Jag lyssnar och bedömer ditt flyt och din läsförståelse när du läser.
 • Jag observerar om du rättar dig själv då du läser fel.
 • Du återberättar det du läst för mig i stora drag.
 • Du lyssnar aktivt och deltar i samtal om texten.

  Läroplanskopplingar

  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

  Sambandet mellan ljud och bokstav.

  Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

  Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

  Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

  Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.

  I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

  Matriser i planeringen

  Innehåller inga matriser

  Uppgifter

  Innehåller inga uppgifter

  Hjälp och support

  Academy

  FAQ

  Ge oss feedback