Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HUSHUB0

HusHub0 Betong

Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Syfte och mål: Du ska i denna kurs utveckla dina kunskaper om byggnadskonstruktioner och krav på utförande. Tänka kostnadseffektivt och hållbart byggande men också hälsosamt. Genom att samverka med arbetskamrater tränas fackspråket och förståelsen för varandras arbetsuppgifter. Arbetsområdet vi jobbar med är betong

 

  •  Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om byggnadskonstruktioner och utförande krav som gäller för nybyggnation, renovering samt om- och tillbyggnad inom betongyrket.

        Samt leda till att :

  • Utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. 
  • Utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet.
  • Utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling.
  • Förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande inom bygg- och anläggningsarbete.
  • Förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen.
  • Utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder.
  • Förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

 

Planering:

  • Under de kommande 10 veckorna framåt kommer du Tisdag, Onsdag och Torsdag jobba med olika betong konstruktioner, parallellt med att du jobbar praktiskt i de andra husbyggnadskurserna kommer vi jobba med punkterna ovan som ingår i kursen Husbyggnadsprocessen, Torsdagen avslutar vi med teori som är kopplat till dessa.

 

Bedömning:

  • sker individuellt genom teoretiska bedömningsuppgifter, samt även bedömning av loggböckerna du skrivit i kurserna Husbyggnad 1,2 och 3.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
HusHub0 Betong
Uppgifter
Bedömning

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback