Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT01a

Kursplanering: Matematik 1A (EE)

Campus Backa, Katrineholm · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Här ser du en övergripande planering över kursen Ma1A. Här kan du se vilka moment vi ska arbeta med. Du hittar aktuell planering genom att klicka på delmomentet.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer jobba med det digitala läromedlet Nok flex

Vi kommer blanda genomgångar med övningsuppgifter och diskussionsövningar både enskilt och i grupp. I planeringen kommer det finnas exempel på vilka uppgifter du ska jobba med för att befästa de kunskaper och förmågor som vi går igenom. 

Upplägg

  • Delmoment 1: Grundläggande begrepp och metoder
  • Delmoment 2: Procent
  • Delmoment 3: Statistik och sannolikhetslära
  • Delmoment 4: Algebra
  • Delmoment 5: Funktioner
  • Delmoment 6: Geometri

Examinationer

  • Du kommer examineras och bedömas utifrån lektioner, skriftliga/muntliga prov (nationellt prov 19 maj 2022) och inlämningsuppgifter. 

Resurser


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback