Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01a1

Sam1a1 - Så styrs Sverige politiskt VO20A

Campus Backa, Katrineholm · Senast uppdaterad: 2 november 2021

Vem bestämmer i Sverige? Var finns makten? Hur stiftas nya lagar? Under detta moment ska vi studera hur Sverige styrs politiskt.

Planering:

 

Vecka:

Tisdag

Onsdag 

Fredag 

Info VO20A

 34

 

 

- Presentation och diskussion i grupper.

 Inställd lektion 

 Grundlagar

 

Läs s. 90 i läroboken reflex och svara på fråga 1-5. 

Jag (Agnes) är tyvärr sjuk men Dala startar upp lektionerna på tisdag och fredag. 

 35

Kursintro 

-Presentation 

- Kursinfo 

- Övning: rättigheter & allmän och lika rösträtt. 

Utvecklingssamtal

Ingen lektion

Genomgång: grundlagar.

 

Sveriges statschef = kungen. 

 

 36

 Val 

 - Genomgång: Val

Studiedag

Ingen lektion

Val

- Övning i grupp: riksdagspartierna.

 

 37

Riksdag

 

Riksdag

Riksdag

 

38-40

 APL

APL

APL

 

 41

Studiedag

Repetera 

 Regering

 

 42

 Regering

Regering

Repetera 

 

Parlamentarism

Övningar 

 

 43

Plugga inför provet

Prov ”Så styrs Sverige politiskt”

Prov ”Så styrs Sverige politiskt”

 

44

Höstlov

Höstlov

Höstlov

 

  

Innehåll: 

Grundlagar 

Val 

Lagstiftning 

Riksdag

Regering 

 

Arbetssätt: 

Genomgångar med presentationer till varje nytt område. 

Titta på virtuella riksdagen och filmklipp. 

Enskilt arbete med instuderingsfrågor och begrepp.

 

Quizlet 

Grundlagar 

Så styrs Sverige politiskt

 

Examination: 

Prov på Sveriges statsskick i slutet av momentet. 

 

Hitta information:

Läroboken reflex s. 90-102 samt 109-111. 

Mina presentationer

Riksdagens hemsida  

SO-rummet

Valresultat 

Virtuella riksdagen 

Bygg din egna regering 

 

NE (via lärknuten) 

 


Läroplanskopplingar

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Matriser i planeringen
Så styrs Sverige politiskt
Uppgifter
Prov Så styrs Sverige
Instuderingsfrågor och presentation
Partier

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback