Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE02

Svenska 2: Grammatik

Katedralskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 11 augusti 2021

Under nästkommande veckor ska vi fördjupa oss i det svenska språkets uppbyggnad.

Språket är centralt i vad det innebär att vara människa och att studera språk är en viktig del av det humanistiska programmet. I det här arbetsområdet kommer vi att titta närmare på några olika delar av den svenska grammatiken:

- fonologi
- morfologi
- ordklasser
- huvudsatser och bisatser
- satslösning
- fraser
- satsscheman

 

Preliminär tidsram och examinationsform

v. 33-38 (se classroom för exakt planering)

Skriftligt prov torsdag v. 38

 

 

Läroplanskopplingar

Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.

Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.

Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.

Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback