Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

3

"De mäktiga fem"- enkla maskiner

Tollarps skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 10 april 2024

Vad vet du om de enkla maskinerna: hävstången, hjulet, blocket, skruven, lutande planet och kilen? För mycket länge sedan försökte människan att använda verktyg för att göra arbetet lättare. Dessa verktyg eller "maskiner" var mycket enkla och de används fortfarande i en eller annan form och ingår idag i våra moderna maskiner. I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om de enkla maskinerna.

Syfte

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

Elevens mål:
Ta reda på hur följande enkla maskiner fungerar:

 • Lutande planet
 • Kilen
 • Skruven
 • Hävstången
 • Hjulet
 • Block/Talja

 

Arbetsformer 

Vi kommer att

 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Titta på filmer och läsa om de enkla maskinerna.
 • Ha genomgångar av hur enkla maskiner fungerar. 
 • Bli uppmärksammad på olika mekanismer i vardagsföremål och lära oss olika tekniska begrepp. 
 • Undersöka skolgårdens olika exempel på enkla maskiner. 
 • Skapande.

 Bedömningar

Det som bedöms är din förmåga att:

 • Förklarar de tekniska lösningar vi arbetar med och använda begrepp inom arbetsområdet.
 • Diskutera och förstå nyttan av de enkla maskiner som vi använder i vardagen.
 • Ser sambanden mellan lekredskapen och de enkla maskinerna.

Läroplanskopplingar

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Några föremål och något tekniskt system i elevernas vardag, hur de är anpassade efter människans behov samt hur de har förändrats över tid.

Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.

Undersökande av hur några föremål i elevernas vardag är utformade och hur deras funktion kan förbättras.

Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen
De mäktiga fem (enkla maskiner)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback