Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

Broderi med korsstygn

Växsjö Byskola - Grundskola, Växsjö Byskola · Senast uppdaterad: 12 augusti 2021

Ett av våra vanligaste stygn i bundet broderi är korsstygn. Du ska först få lära dig grunderna och sedan välja ett valfritt motiv att brodera utifrån erbjuder material (Smileys).

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

 

Mål med undervisningen

  • Lära dig att brodera korsstygn.
  • Kunna följa en korsstygnsmall och översätta den till aidaväven genom att brodera. 
  • Öva på att arbeta med en arbetsprocess; idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.
  • Öva på att använda slöjdspecifika begrepp.

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

  • Att ha gemensamma genomgångar om de olika stegen i arbetet.

  • Samtala om symboler förr och nu. Symboler och dess betydelse, utseende och innebörd samt hur många slöjdföremål dekorerades/dekoreras med symboler. 
  • Rita egna mönster på rutat papper.
  • Brodera med korsstygn efter mönster.
  • Planera, dokumentera och utvärdera arbetsprocessen. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

Hur väl du klarar att brodera korsstygn.

Hur väl du kan följa en korsstygns mall och översätta den till aidaväv.

Hur du hanterar verktyg och använder materialen.

Hur du driver ditt arbete framåt och hur väl du arbetar självständigt.

Hur väl du dokumenterat din arbetsprocess i lärloggen.

Hur det färdiga resultatet blev och din utvärdering.


Läroplanskopplingar

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

Matriser i planeringen
Grundmatris i Textilslöjd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback