Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8 - 9

Svenska - analys av text

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 15 september 2021

I detta arbetsområde ska du få träna på att analysera skönlitterära text. En analys innebär att du får en djupare förståelse för texten och du får en förståelse för hur författaren som skrivit texten tänkt. Du kommer även att kunna förklara begreppen analys, motiv och tema.

Material

Läroboken "Spegla språket"

Arbetsgång

Genomgång av hur man kan analysera en text.

Arbeta med en analys som modell. (Mina drömmars stad av Per Anders Fogelström)

Genomgång- Vem var författarna Per Anders Fogelström, August Strindberg och Moa Martinsson?

Du kommer att få träna på att analysera skönlitterära texter. Texter du ska analysera är "Johan och muttrarna" av August Strindberg, texten är ett utdrag ur romanen "Tjänstekvinnans son" och ett utdrag ur "Mor gifter sig" av Moa Martinsson.


Vad tränar du på?
- du tränar på att uttrycka dig i skrift
- du tränar på att använda strategier för att skriva en analys
- du tränar på att anpassa texten efter syfte och mottagare (följa instruktionen för att skriva en text)

Bedömning

Dina skriftliga analyser av "Johan och muttrarna" och  utdraget ur "Mor gifter sig.
Tips på en bra video som förklarar hur du utvecklar dina tankar:


Glömt begreppen?

Analys = du plockar ned något i mindre delar och använder de mindre delarna för att förstå helheten

Tema = berättelsens grundtanke/budskap

Till exempel: det goda mot det onda, kärlek med förhinder, hämnd, olycklig kärlekMotiv = konkreta typsituationer och karaktärer

Till exempel: den elaka styvmodern, triangeldrama, damen i nöd, syskonrivalitet, det åtråvärda föremålet (ring), hämnd


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Matriser i planeringen
Svenska - Kunskapskrav åk 9
Textanalys svenska åk9
Uppgifter
Uppgift analys

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback