Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Grupper och Roller

Lindbladsskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 12 augusti 2021

Vi människor är individer som tycker olika, men ingen av oss skulle klara sig helt på egen hand. Vi behöver varandra. Genom att leva i samhällen kan vi samarbeta, få hjälp och lära oss av varandra. Det innebär också att vi inte alltid kan göra som vi vill, utan måste ta hänsyn till andra människor.

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

 Ur det centrala innehållet:

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

* varför vi människor lever tillsammans

* att vi människor kan ha olika roller i olika grupper samt orsaker till och konsekvenser av detta

* hur familjer kan se ut på olika sätt

* hur familj, skola och samhället har förändrats

* könsroller

* orsaker till att barn mår dåligt

* vilken hjälp ett barn som mår dåligt kan få

* möjliga orsaker till och konsekvenser av mobbning (fysisk, psykisk, verbal samt nätmobbning)

* skillnaden mellan diskriminering och mobbning

* begrepp som hör till arbetsområdet

 

Arbetssätt och undervisning

Vi utgår från läromedlet Puls SO 5 . Vi läser tillsammans, diskuterar innehållet i texterna och jobbar med instuderingsfrågor. Dessutom funderar vi över och diskuterar olika frågor kring samhället, grupper och familjen enligt EPA-metoden, dvs först enskilt, sedan i par eller mindre grupp och sist i helklass. Vi tittar även på filmer som behandlar de olika delarna i arbetsområdet.

Visa vad du lärt dig

Det blir en skriv uppgift där du ska visa de olika begreppen du lärt dig efter avslutat arbetsområde. 

Tidsram

Arbetsområdet beräknas omfatta tre veckor.

Bedömning

Se matris


Läroplanskopplingar

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Matriser i planeringen
Individer och grupper
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback