Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SPCSPE01

Specialpedagogik 1

Hagagymnasiet, Borlänge · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Kursen handlar om hinder och möjligheter vad gäller olika funktionsnedsättningar/funktionsvariationer.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Olika funktionsnedsättningar och hur de kan påverka människors liv, lärande och delaktighet i samhället.
  • Anpassning av arbetssätt och innehåll i verksamheter till både individers och gruppers olika behov och erfarenheter samt till situationen.
  • Specialpedagogiska insatser, arbetssätt och hjälpmedel i sociala och pedagogiska sammanhang.
  • Människors olikheter, förutsättningar och möjligheter för lärande och delaktighet i olika situationer och aktiviteter.
  • Innebörden av olika begrepp, till exempel funktionsnedsättning, funktionshinder, normalitet, avvikelse, diagnoser, inkludering, exkludering, tillgänglighet, delaktighet och likvärdighet.
  • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  • Planering, genomförande, utvärdering, uppföljning och dokumentation av olika insatser och aktiviteter på individ- och gruppnivå.
  • Alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken funktion och betydelse de har för människors delaktighet.
  • Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Några länkar:

Film paralympics

https://youtu.be/IocLkk3aYlk https://blogi.thl.fi/sv/om-att-anvanda-ratt-begrepp-funktionshinder-funktionsnedsattning-eller-funktionsvariation/

http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/filmer/

myndigheten för delaktighet

https://www.umo.se/jag/funktionsvariation/funka-olika/

Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar sig på mänskliga rättigheter. De förtydligas i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Denna rätt ryms inom det nya begreppet funktionsrätt, en person med funktionsnedsättnings rätt till självbestämmande och full delaktighet.

https://funktionsratt.se/om-oss/begreppet-funktionsratt/


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Grabben i kuvösen bredvid
Specialpedagogik och Människors miljöer "God utbildning för alla"
APL-uppgift Specialpedagogik
PM Utredande text om en funktionsnedsättning
Lagar, kommunikationshjälpmedel och psykisk funktionsnedsättning
Fördjupning Specialpedagogik Sista
Funktionsnedsättning i grupp, med individuell reflektion

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback