Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Repetition och decimaltal Matteborgen 6 A kap 1

Maltesholmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Vi repeterar de fyra räknesätten och fördjupar oss i decimaltal

Vad ska vi lära oss:

Visa att vi kan de fyra räknesätten

Ett decimaltals olika positioner

Avrunda decimaltal
De fyra räknesätten med decimaltal
Rimlighetsbedömning

Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

 

Hur ska vi arbeta:

 • Genomgångar på tavlan 
 • Arbeta självständigt
 • Arbeta i mindre grupper
 • Spela spel
 • Läxor på det vi gjort varje vecka 
 •  
 •  
 • På lektionerna måste du:
 • Kunna lyssna på genomgångarna
 • Kunna arbeta självständig och ta ansvar för att vara i fas
 • Be om hjälp när du inte förstår
 • Lyssna på kamraterna när ni samarbetar
 •  
 • Begrepp:
 • tiondel, decimaltecken, algoritm, täljare, nämnare, kvot, faktor, produkt, term, summa, differens, skillnad, tillsammans, jämför, tallinje, överslagsräkning, rimlighetstänk, tiondel, hundradel och tusendel

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
MatteBorgen 6A kap 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter