Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Muntlig presentation, åk 6, ht-22

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Tycker du det känns lite läskigt att tala inför andra? Om du vet vad du ska prata om, är väl påläst och vet vad du ska tänka på, så känns det säkert lättare. Allt detta ska vi träna på nu. Prata på!!

Vad är en presentation?

I en presentation beskriver man och förklarar något. Det kan till exempel vara hur en produkt fungerar. I en del presentationer är det  meningen att  man ska övertyga andra om hur bra produkten är. Då måste man argumentera för produkten. 

Språket, rösten och kroppsspråket  har stor betydelse när man håller en presentation.

Så här arbetar vi:

Din uppgift är att tillsammans med en kamrat  informera om en produkt  och presentera den för  era klasskompisar. I  presentationen beskriver  ni och förklarar hur produkten fungerar.

Du kommer att få lära dig:
¤  hur man bygger upp  en presentation med inledning, fördjupning och avslutning.
¤   olika språkliga knep  för att publiken ska lyssna.
¤   att kroppsspråket  och rösten spelar stor roll  när du talar.
¤  att förbereda din presentation på olika sätt, t.ex. genom att skriva ner den och sedan använda talkort.
¤   att ge och ta emot respons
¤ att presentera  er produkt inför   några klasskompisar

Din presentation  filmar vi med din iPad.


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Muntlig presentation
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter