Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Tema yrken

Frötuna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 17 augusti 2021

Under arbetet med tema yrken ska du få lära dig mer om olika yrken och varför de är viktiga i vårt samhälle. Varför behövs de yrkena? Där vi kommer att arbeta med frågorna: Vad är ett yrke? Har du något drömyrke? Finns det arbetskläder? vad är det för arbetstider?

HT 201 veckorna 33-42

Vecka 33

- Kommer vi starta upp temaområdet Yrken

- Du kommer få lära dig mer om yrken polis, brandman och rymdyrkena: 

- till varje yrke kommer du få svara på frågor om yrket antingen skriftligt eller muntligt

Vecka 34

- kommer du få lära dig mer om vårdyrken t.ex. läkare, sjuksköterska,vårdbiträde 

- till varje yrke kommer du få svara på frågor om yrket antingen skriftligt eller muntligt

Vecka 35

- kommer du få lära dig mer om yrken inom skolan

- till varje yrke kommer du få svara på frågor om yrket antingen skriftligt eller muntligt 

Vecka 36 -37 

- kommer du muntligt få berätta om ett yrke vi har pratat om

- kommer du få besvara på vad du tycker är för likheter och skillnader mellan de yrken vi har gått genom. Vi kommer arbeta med metoden EPA (enskilt, par och alla).

- kommer du få höra vuxna berätta om sina yrken

- kommer du få starta upp arbetet med att skriva en faktatext om ett yrke med en kompis

Vecka 38- 41

- kommer du få höra vuxna berätta om sina yrken

- kommer du få lära dig hur man skriver en faktatext

- kommer du få lära dig hur man söker på internet

- kommer du få leta fakta om ditt yrke med din kamrat både i faktaböcker och på internet 

- kommer du få skriva en fakta text med din kamrat om erat yrke och använda passande bild till

- kommer du och din kamrat få redovisa genom att berätta omegat yrke för era klasskompisar

Vecka 42

- kommer du få skriva om ditt drömyrke 

- kommer du få göra ett avslutande test kring tema arbetet Yrken

 

Lärandemål

I det här arbetsområdet ska du lära dig:
- berätta om olika yrken runt omkring dig, däribland sjukvård, räddningstjänst och skola
- diskutera likheter och skillnader mellan olika yrken
- använda flera olika ord och begrepp som handlar om yrken

Undervisning

Du kommer att få:
- ta del av genomgångar och höra vuxna berätta om sina yrken
- leta och läsa fakta från olika ställen t ex böcker, broschyrer och internet
- se korta filmer om olika yrken
- samtala om yrken/samhällsfrågor
- arbeta med ord och begrepp som handlar om yrken
- skriva egna faktatexter och göra beskrivande bilder till
- skriva om ditt drömyrke

- Arbeta tillsammans med en kamrat och redovisa ett valt yrke

Bedömning

Det kommer att bedömas hur du på lektioner, i samtal och text/bild visar att du:
- känner till några olika yrken och verksmheter i samhället och vad de har för funktion
- kan ge några exempel  på likheter/olikheter i människors yrkesliv


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen
Tema yrken
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback