Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

MA: Procent kap 1, Favorit matematik 8

Landvetterskolan 7-9 A-C, Härryda · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

 

I det här kapitlet får du lära dig hur

 • du räknar med procent i olika sammanhang
 • du hanterar övergången mellan bråkform, decimalform och procentform
 • rabatter och prisförändringar beräknas
 • förändringsfaktor kan användas
 • procentuella förändringar och procentuell jämförelse beräknas
 • procent kan tillämpas i ekonomi och kemi.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi arbetar med uppgifter i boken för att träna på metoder och begrepp. Eftersom boken även finns digitalt kommer vi arbeta både i den fysiska boken och på datorn. 

Vi har genomgångar av metoder, begrepp och hur man redovisar sina tankegångar med matematikens språk. 

Vi gör gruppövningar för att öva oss på metoder, problemlösning, begrepp, resonemang och kommunikation.

Du kommer ev. att få några läxor i den digitala boken och vi kommer ha prov tisdag och torsdag v.41.

 

Lektionsplanering

Här hittar du en mer detaljerad lektionsplanering: LEKTIONSPLANERING

Den kommer fyllas på allt eftersom och kan ändras lite under arbetets gång.

 

Det är viktigt att du tittar i planeringen och gör de uppgifter i boken som ska göras varje vecka så att du inte kommer efter. Om du är sjuk eller ledig måste du titta i planeringen och arbeta ikapp hemma.

 

Behöver du mer hjälp med matten kan du få det på studiehjälpen på onsdagar kl 15.15-16.15  i sal 135. Där finns en mattelärare tillgänglig som kan hjälpa dig. 

 

I den digitala boken hittar du filmer och extra förklaringar till de olika momenten som vi jobbar med. Alla uppgifter som finns i boken finns även i den digitala boken, där du även hittar extra uppgifter och fördjupningar.

 

Du kan även öva mer på nomp.se.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • räkna med procent i olika sammanhang
 • hanterar övergången mellan bråkform, decimalform och procentform
 • beräkna rabatter och prisförändringar
 • använda förändringsfaktorer
 • beräkna procentuella förändringar och procentuella jämförelser
 • tillämpa procent i ekonomi och kemi

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
MA: Diagnos kap 1
MA: Prov - procent, del 1
MA: Prov - procent, del 2
MA: Läxa v.40
MA: Beting tor+fre v.37
MA: Läxa v.38
MA: Läxa v.37
MA: Beting tis v.39
MA: Lektion måndag v.38
MA: Läxa v.36
MA: läxa procent v.35

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback