Skolbanken Logo
Skolbanken

Trygghet-Jaget- Lika värde grovplanering ht-21

Förskolan Eken, Östhammar · Senast uppdaterad: 24 september 2021

Vi vill stärka varje barns identitet. Få varje barn att förstå sitt eget värde. Skapa trygghet och stärka gemenskapen i gruppen. Jaget: Vi vill att barnen ska bli medvetna om sig själva, hur ser vi ut , olika och lika.

Tema: Vi jobbar med jaget.

* Självporträtt : alla barnen gör sitt självporträtt efter ålder .

* Längdfigurer: vi mäter barnen, en del gör nya och barn som tidigare har en figur fyller på sin längd.

* Bokstäver: Alla barnen gör sin första bokstav. Vi använder oss av olika tekniker.

* Mitt hus: Alla barnen får fotografera av sitt hus.

              Trygghet

MÅL:: Alla ska känna att dom är viktiga och att vuxna är nära och bryr sig om . Alla ska känna  sig  trygga i gruppen.

* Vi samtalar med barnen om hur man är en bra kompis.

* Vi gör nya kompissolar.

 *Vi läser ´Tio kompisböckerna`. Vi använder kompiskorten som ingår i serien.

* Vi kommer att använda UR.se: Djuren på djuris.

* Samlingar: Vi har Bornholms samlingar varje dag.

* Vi har tydliga rutiner  på avd.

*Vi delar upp oss i mindre grupper under dagen

MÅL:  Vi vill visa barnen vår närmiljö och att vi ska vara rädda om dem.

Närmiljön:

*Vi går ner till ip och har sport.

 *Vi besöker biblioteket och lånar böcker.

* Vi går till Folkets park, vattentornet och herrgården

* Vi använder oss av skogen som ligger intill förskolan.

MÅL:

* Vi vill visa barnen att det finns olika årstider

Höst:

* Vi samtalar och pysslar kring Hösten

*Vi gör iordning en höstvägg, som alla kan vara delaktiga med.

 

 

                  

 

 

                   

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter