Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6 - 9

Idrott och hälsa Videskolan Palmblad ht 21

Resursenhet Videskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

I idrott och hälsa ska du få prova på en mängd olika idrotter och aktiviteter. Du ska få insikt i varför våra kroppar är gjorda för träning och vad som kan hända om du inte utövar fysisk aktivitet regelbundet. Du ska få lära dig om hur kroppen är designad och hur du på bästa sätt förbygger psykisk ohälsa genom att ta hand om dig och träna regelbundet.

VAD kommer vi att arbeta med?

 - Olika former av rörelse och träning inomhus och utomhus 

 - Samarbete och lagspel

 - Hälsa/ohälsa och livsstil

 - Idrottsteori 

 

HUR kommer vi att arbeta med det?

 - Genom att pröva på många olika fysiska aktiviteter

 - Genom att samtala och diskutera och läsa om hälsa och ohälsa samt fysisk och mental träning, och hur kroppen fungerar

 

VARFÖR ska vi arbeta med det? 

 -  Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i, och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället, då fysisk aktivitet har visat sig vara en av de viktigaste bitarna till just hälsa, genom hela livet.

 

VAD ska du i slutet av årskurs 9 ha lärt dig inom ämnet idrott och hälsa?

 -  Att utveckla en allsidig rörelseförmåga, och få ett intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen

 -  Att utveckla goda levnadsvanor samt kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande, hela livet. Att leva hälsosamt, i enlighet med de kunskaper du förvärvat

På vilket sätt ska du få möjlighet att visa dina kunskaper?

- Genom att få prova på många olika aktiviteter får du tillfälle att visa på dina kunskaper och färdigheter vad gäller det fysiska arbetet

- Du deltar också i olika teoretiska moment och använder sedan denna kunskap när du genomför rörelse. På så sätt visar du att du kan koppla ihop teori med praktik och förstår sambandet mellan att träna och att ta hand om din kropp, för att uppnå och bibehålla god hälsa över tid

- Du får också tillfälle att visa att du förstår sambandet mellan att äta och sova för att orka prestera och träna, och tvärt om, dvs att om du inte äter och tränar blir din sömn lidande, allt hänger ihop


Läroplanskopplingar

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Olika simsätt i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav idrott åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback