Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Fripp Lekar fysisk aktiviteit och utevistelse. 21/22

Vätö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Lekar, fysisk aktivitet och utevistelse.

 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse. 

Tidsperiod

 

Vad ska vi lära oss? (läroplanens mål, hämtas i kap 1 och 2)

  • Vi ska träna på att samarbeta och att ta egna initiativ.
  • Vi kommer att initiera olika lekar.
  • Vi har möten varje måndag där vi bland annat öppnar förslagslådan. Eleverna ansvarar för egna aktiviteter.

Förmågor och Centralt innehåll (för att förtydliga fritidshemmets läroplansuppdrag)

  • Se nedan.

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

  • Vi kommer att ha samarbetsövningar i gymnastiksalen.
  • Eleverna kommer att ansvara för egna aktiviteter.

Hur ser vi att vi når målet?

  • Vi utvärderar efter avslutat tema.
  •  

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur


Läroplanskopplingar

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback