Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Läscirkel - läsåret 21/22

Nyvångskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Vi fortsätter vårt arbete kring litteratur och text. Där vi kommer att läsa, skriva och diskutera. Det i kombination med att det nu är sista året på mellanstadiet och en del tid går åt till nationella proven.

INNEHÅLL:

Under året kommer läsandet att se ut precis som du är van vid genom att du läser en hel del hemma och sedan jobbar vi med förståelsen kring läsandet när vi träffas i skolan. Det kommer att bli mer fokus kring valfria böcker och det kommer oftare att bli att inte hela klassen läser samma bok.

Till våren kommer vi alla att läsa boken "Hjärnstark junior" där det blir en genre som vi inte har jobbat i tidigare - faktatext. När vi jobbar med denna så kommer det att vara mer läsning tillsammans i skolan och mer koncentrerat gemensamt arbete i klassrummet.

Uppgifterna du får till din läsning är frågor som tränar din läsförståelse - allt från att du kan hitta rätt svar i texten, att du kan använda dina erfarenheter för att förstå texten och att du kan analysera och diskutera utifrån dina åsikter och erfarenheter.

BEDÖMNING:

Under den lektioner som vi diskuterar tillsammans kommer både du själv och jag att skatta din delaktighet i diskussionerna och din aktivitet.

Dina inlämnade svar på uppgifterna där det blir tydligt hur utvecklad din läsförståelse är.

Din sammanfattning eller bokrecension och förmåga att förmedla din läsupplevelse, som du ska skriva när vi har läst färdigt boken.

Ditt läsflyt när du skickar in ljudfiler när du läser högt till mig.

Hur din bild och bildtext samspelar med boken.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Svenska - läsutvecklingen bokcirkel
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback