Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2 - 3

Svenska åk2 Zick Zack - Argumenterande text

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Du kommer att få lära dig att läsa och skriva en argumenterande text.

Konkretisering av syfte

Du kommer att få lära dig att skriva en argumenterande text, dvs en text som används om man vill påverka någon eller något.

Undervisningens innehåll och struktur

Du kommer att få lära dig:

  • hur man uttrycker en åsikt och framför argument.
  • hur man skriver ihop meningar med sambandsord (och eller så) och bygger ut meningar med adjektiv.

Vi ska tillsammans i klassen planera och skriva en argumenterande text, och sedan får du själv planera och skriva en argumenterande text på egen hand.

Begrepp

Argumenterande text, rubrik, åsikt, argument och avslutning, sambandsord.

Mål

  • Känna igen och kunna skriva en argumenterande text
  • Hitta och använda viktig information i en argumenterande text.
  • Läsa, förstå och kunna skriva långa meningar.
  • Böja ord så att de passar in i meningen.
  • Använda adjektiv.
  • Skriva meningar med stor bokstav och rätt skiljetecken.
  • Skriva läsligt för hand och på dator.
  • Stava elevnära ord.

Bedömning och dokumentation

Att du deltar aktivt på lektionerna och deltar i samtal och diskussioner i klassrummet. Texterna som du själv skriver bedöms utifrån målen med hjälp av en checklista. När arbetsområdet är klart gör du en självbedömning mot de mål som du har jobbat mot. Din lärare gör en utvärderingen på hur du kan arbeta vidare mot målen.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Checklista argumenterande text

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback