Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Trollsvampens introduktionsplanering förskola 21-22

Älvdansens förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Introduktionsperioden är en period där vi startar upp tillsammans och välkomnar både gamla och nya barn och vårdnadshavare. Vi utforskar och bekantar oss lite extra med lek- och lärmiljöer inne och ute och skapar trygghet i dagens rutiner.

Syfte

* skapa förutsättningar för en välkomnande miljö för både nya och gamla barn och deras vårdnadshavare

* att skapa tillitsfulla relationer med barnen och deras vårdnadshavare 

* ge barnen erfarenheter av trygga och varierade lek- och lärmiljöer

* ge barnen meningsfulla sammanhang där tillit, vänskap, nyfikenhet och glädje och lust att leka och lära kan växa.

 

Mål

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 

Var är vi (nuläge)

 

I nuläget befinner sig Trollsvampen i nya arbetslags konstellationer. Fokus kommer att ligga på att skapa trygghet, bygga relationer och implementera grundläggande rutiner.


i barngrupperna ska det skapas tillfällen där de nya och gamla barnen får möjlighet att upptäcka glädjen att vara tillsammans, introducera rutiner och aktiviteter, visa på och ge möjlighet att undersöka material och olika lärmiljöer.

 

Vart ska vi

barnen är trygga med varandra och oss vuxna
barnen visar trygghet i dagens rutiner och “grundverksamhet”
Vårdnadshavare är trygga i dialogen med oss
Barnen är nyfikna på att utforska våra lärmiljöer inne och ute

Hur gör vi?

 

Stöttande i vår olika undervisninga samt i våra olika lärmiljöer både ute och inne. Medforskande, närvarande, tro på det kompetenta barnet och våga utmana och utveckla varje barn utifrån sin förmåga. Våra undervisningar ska vara glädjefyllda och varierande. Skapa en tydlig och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i verksamheten utifrån vad som är intressant för det enskilda barnet.

 

Aktiviteter

 

 

Korta samlingsstunder, starta med samma sång varje gång och sätta en samlingsrutin.
Namn och persontecken för barnen, för att uppmärksamma varje individ.
Vi använder oss av våra begrepp, metoden LAB och TAKK-tecken under hela utbildningstiden.

Dokumentation

Vi samlar in observationer i vår grundverksamhet, introduktion samt det barnen är nyfikna och fascineras av i lek, lärmiljö och i våra aktiviteter. Vad fascineras de av och vilka begrepp undersöker de utifrån läroplanen?

 

Kartlägger och dokumenterar "intresse-områden" att vidareutveckla arbetet ifrån.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback