Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Svenska i förskoleklassen 2021/2022

Östervåla skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Under förskoleklassåret arbetar vi med att utveckla barnens språkliga medvetenhet. Vi arbetar med språklekar i mindre grupper.

Hur kommer undervisningen att gå till:

Vi kommer jobba med:
* Rim ( hatt-katt)
* Långa/korta ord (tåg-tandborste)
* Motsatsord (varm-kall)
* Sammansatta ord (hals+duk blir halsduk)
* Stavelser (må - la, ba - ka)
* Identifiera ljud (m-mat, s-sol)
* Ljuda samman (s-ö-t, m-u-s)
* Dela upp ord i språkljud ( bil till b-i-l)
* Tala/ berätta (alla barn får komma till tals, enskilt och i grupp)
* Lyssna ( vi visar hänsyn och lyssnar på varandra i det dagliga samspelet)
* Drama och lek
* Rita/ lekskriva/skriva ( förhand och på dator/ipad)
* Högläsning/lekläsning/läsning
* Sång och musik
* Rörelse
* Bild
* Film/teater
* Grupplekar

* Ipad

Du ska utveckla din förmåga att:
* lyssna aktivt
* beskriva så att andra förstår
* skriva ditt namn och skriva bokstäver och ord.
* lyssna och följa med i handlingen när någon läser.
* förstå vad texter handlar om.
* anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

* skilja på orden från dess betydelse. Att lyssna på hur orden låter istället för att tänka på vad de betyder.

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. 

Vi använder skolverkets kartläggningsmaterial "hitta språket".


Läroplanskopplingar

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Rim, ramsor och andra ordlekar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback