Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Tyska åk 8 21/22 Kapitel 1-2

Arenaskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Gillar du att åka skidor? Nu kommer du få möjlighet att lära dig mer om det populära vinterresmålet Österrike. Men först repeterar vi hur vi presenterar oss själva och andra. Vi lär oss att berätta om vad som är viktigt för oss. Vi lär oss även mer om Tysklands förbundsländer och även hur man pratar om en ort, en stad eller ett land på tyska.

I det första kapitlet övar vi inledningsvis på att presentera oss själva och andra. Vi lär oss även en del om tyska förbundsländer. I nästa kapitel är temat Österrike. Vi lär oss om österrikiska städer och även hur man berättar om en stad på tyska. 

 

Nytt ordförråd är: utveckla presentationen av sig själv, att berätta vad som är viktigt för dig och andra, uttrycket es gibt samt hur du berättar om en stad eller ett land.

 

Grammatiska moment som vi övar på är plural av substantiv, uttrycket "es gibt" och den bestämda artikeln i ackusativ.

Vi arbetar med muntlig förmåga, interaktion och tillhörande strategier, läsförståelse samt skriftlig förmåga.

 

Vi utgår från texter och övningar i kapitel 1A, 1B, 1D, 2A, 2B, 2C och 2D.

För mer info, se lektionsplanering i Classroom. 

 

Arbetssätt

 

Arbete enskilt, parvis och i grupp med olika övningar. Du kommer att läsa texter, göra skriftliga och muntliga övningar samt hörförståelseövningar. 

 

Tid 

 

Vecka 33-40

 

Bedömning

 

Läxhör varje vecka enligt planering i Classroom. Aktivt deltagande under lektionerna. Prov på samtliga kapitel på måndag vecka 40. Läs- och hörförståelsediagnoser äger rum under v. 40. Mer info kommer på Classroom när det närmar sig.

 


Utvärdering

 

Uppföljning av lärare genom läxförhör veckovis. Muntlig utvärdering av arbetsområdet vecka 40. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback