Skolbanken Logo
Skolbanken

Inskolning

Hindby, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Planering för en genomtänkt och välplanerad inskolning. Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, vårdnadshavare och pedagoger.

MÅL

Avdelningens mål

 • Få barnet att känna sig trygga med pedagoger och barngruppen
 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan
 • Få barnet att känna att det är roligt att komma till förskolan
 • Att de lär sig våra rutiner och känner sig trygga i dem
 • Få övriga barn att vara så delaktiga som möjligt i inskolningen för att alla ska känna samhörighet.
 • Skapa bra, trygg och öppen relation med vårdnadshavarna

 

Vi strävar efter att få

 • En trygg barngrupp där barnen känner sig sedda och hörda.
 • Trygga föräldrar som lär känna förskolan verksamhet,mål och pedagoger.

METOD - GENOMFÖRANDE

Aktiviteter för att nå målen

 • Skapa en lugn och harmonisk inskolning där alla pedagoger är delaktiga. Detta för att möjliggöra att barnen som skolas in kan ha möjlighet att skapa sig en trygg anknytning till pedagogerna.
 • Skapa en tydligt och lockande miljö som gör att barnen ser förskolans utbud av material och aktiviteter som kan locka in barnet i verksamheten utifrån det som är intressant och lustfyllt för det enskilda barnet.
 • Dela upp barnen och även ha gemensamma aktiviteter så att alla får möjlighet att känna sig delaktiga i de nya barnens inskolning. Där igenom få en naturlig kontakt mellan nya barnen och de befintliga barnen.
 • Vi är lyhörda för vårdnadshavarens behov, genom att lyssna och återkoppla.
 • För att undersöka hur inskolningen har upplevts av föräldrarna och barnen ska ett uppföljningssamtal genomföras efter färdig inskolning.
 •  Vi ger enkla instruktioner (anpassad efter varje barns behov), befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs. Vi introducerar materialet för barnet genom att leka tillsammans och förklara hur man gör.

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar gruppens utveckling mot målet:

 • Observation
 • Viss dokumentation i form av foto till inskolningssamtal (bara positiva bilder som visar framsteg)
 • Reflektion i arbetslaget
 • Daglig dialog med föräldrarna.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Hur ser vi att målet är nått?

 • Vi strävar efter nöjda föräldrar vid inskolningssamtalet med föräldrar efter färdig inskolning.
 • Vi strävar efter att i november månad 2021 att barnen är glada när de kommer till förskolan, kan rutinerna, visar intresse för kompisar och att de är sysselsatta med lek.

Lpfö 18  Förskollärare ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

Lpfö 18 Arbetslaget ska samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännade människa och samhällsmedlem

Lpfö Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

·   

·         


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback