Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5 - 6

Ödehuset - berättande text

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 21 september 2023

Du ska träna dig på hur man förbereder sig inför skrivandet. Du ska känna igen hur berättande texter är uppbyggda och du ska lära dig att använda språket för att skapa levande miljöer och bygga upp spänning.

Du ska känna igen de språkliga dragen och layouten för en berättande text.

Du ska lära dig använda språket för att skapa levande miljöer och bygga upp stämning.

Du ska planera och förbereda en egen spännande berättelse.

Du ska med stöd av bilder skriva en spännande berättelse.

Du kommer att öva tillsammans med de andra i gruppen på de olika språkliga dragen. Du kommer att titta på exempeltexter och du kommer att träna på att utveckla din egna text.

Bedömning;

Din förmåga att

  • använda de språkliga dragen som finns i en berättande text.
  • använda språket för att skapa en levande miljö.
  • använda språket för att bygga upp en stämning i din berättelse.

Genomförande:

Du kommer att få titta och läsa olika spännande berättande texter. Du ska få öva dig i hur strukturen ser ut i en berättande text, med rubrik, inledning, problem, händelser, upplösning och en avslutning.

Vi kommer att jobba tillsammans och du ska få pröva dina kunskaper enskilt.

Du kommer att få redovisa din text muntligt, där du läser din berättelse eller berättar en sammanfattning av din text.

Du kommer att få återkoppla till de andras texter genom att ge feedback och/eller sammanfatta deras texters innehåll.

Vi kommer att arbeta i läromedlet Zick Zack åk.5


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Lärande matris- Berättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback