Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Språksamling - Före Bornholm

Förskolan Diamanten, Östhammar · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Alla förskolor i Östhammars kommun har fått i uppdrag att arbeta med Före Bornholm. Bornholmsmodellen lägger grunden för barnens begynnande läs-, skriv- och talinlärning. Bornholm lägger fokus på läran om talets, texten och sångens ljud (fonologisk medvetenhet).

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Före Bornholm är ett språkutvecklande material som lägger grunden till barnens läs-, skriv-, och talinlärning. Språkutveckling är också en bra förutsättning för att stimulera samspel och gemenskap. 

 

Mål

 Vårt mål med Före Bornholmsmodellen är att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna, ge uttryck för sina egna uppfattningar och utveckla sitt ordförråd. 

• Bli medveten om att ord rimmar

• Bli uppmärksamma på ljud och fonem

• Kunna återberätta en saga på olika sätt

• Lära känna nya ord och få förståelse för orden

• Intressera sig för skriftspråket 

Metod

Hur ska vi göra?

Vi använder oss av boken Före Bornholmsmodellen och det färdiga materialet som erbjuds. Vi lägger även till material som vi anser behövs. Vi delar in barnen i fem grupper för att alla ska få talutrymme och lugn och ro för inlärning på sin egen nivå.

Vad ska vi göra?

• Tydlig början med upprop

• Högläsning

• Rim och ramsor

• Språklek

• Sång

• Avslut

Dokumentation

Vi dokumenterar i Unikum för att kunna utvärdera undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

 

-        

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback