Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA03

Grovplanering SVA 3

Kungshögaskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

En grovplanering för kursen svenska som andraspråk 3 och länkar till lektionsplanering.

Lärobok: Kontext SVA 2-3

 

Ordningen på momenten kan ändras. 

Moment 1 - Språk är makt

 • kapitel 9 (texter + uppgifter)

 • genomgångar

 • test (examination)

 

Moment 2 - Vetenskapligt skrivande

 • genomgång retoriska arbetsprocessen

 • genomgång källhänvisning

 • genomgång referatteknik

 • skriv PM + ge respons på annans PM

 

Moment 3 - Retorik

 • genomgång olika typer av tal

 • genomgång retoriska grepp 

 • tal om hästar

 

Moment 4 - Skönlitteratur

 • novellerna i boken

 • Det osynliga barnet

 • Vi som vågar se

 • textanalys, muntligt (examination)

 • debatt/diskussion (examination)

 • egen bok + gemensam

 • läslogg

 • boksamtal


Moment 5 - inför nationella prov

 

Lektionsplanering studieförberedande

Lektionsplanering BF/VO


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback