Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

5 - 0

Slöjd åk.5

Nyhammars skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Leksak och Trofé

På trä och metallslöjden tillverkar vi en leksak som på något sätt är i rörelse.

Under arbetet lär sig eleven bearbeta olika skivmaterial och att konstruera en modell.

På textilslöjden arbetar vi töjbara tyger ,vi lär oss hur man syr i materialet och utgår ifrån elevens egen skiss.

Under arbetet lär sig eleven hur olika material kan bete sig när man syr på maskin och varför man använder olika sömmar på symaskinen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback