Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Svenska, argumentation i årskurs 9

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 17 augusti 2021

Vi kommer att starta svenskan i årskurs 9 med att förbereda och hålla ett argumenterande taI. Talet bygger på den debattartikel du skrev i åk 8. Dessutom kommer vi att bearbeta debattartiklarna så att de håller måttet, även i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9.

Under några veckor kommer vi att arbeta med argumentation i svenskan, vi fortsätter helt enkelt där vi slutade i åk.8. Syftet är att du ska repetera några av argumentationens principer och att tillämpa dem ännu bättre än tidigare, i såväl tal som skrift. Detta gör du genom att förbereda ett argumenterande tal enligt de givna principerna, samt att tillämpa dem även i skrift i din debattartikel. Du får möjlighet att förbättra din argumenterande text från förra terminen, varpå den bedöms på nytt.
Några tips då du bearbetar din debattartikel:
 • Är tesen tillräckligt tydlig?
 • Är argumenten tydliga och relevanta?
 • Är strukturen tydlig?
 • Är alla genretypiska drag med?
 • Använder jag värdeladdade ord i min text?
 • Använder jag genretypiska bindeord i min text?
 • Är språkbruket korrekt?
 • Är användandet av skiljetecken korrekt?
 • Kontrollera att innehållet i texten och språket är mottagaranpassat.
 • Är det bra balans mellan logos, pathos och ethos?
 • Läs igenom debattartikelns alla delar var för sig och fundera ifall de kan förbättras.
Arbetsområdet övar följande färdigheter i svenska:
·       Att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
·       Att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
·       Att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
·       Att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.    (Ur Lgr11)
Redovisning och bedömning
I detta arbetsområde bedöms dina insatser enligt de två matriserna nedan: matris för argumenterande text samt matris för argumenterande tal.

 

Hur man skriver en debattartikel:
https://www.youtube.com/watch?v=C3moFVEOs0c
 
Kopplingar till läroplanen

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Argumenterande text-matris
Argumenterande tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback