Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Engelska år 6

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

För att förstå andra människor är det viktigt att kommunicera. Ett av de stora språken i världen är engelska. Därför lär vi oss det i skolan. Can you talk to people in English?

Vad ska du lära dig? (Undervisningens innehåll)

 • Du ska lära dig förstå enkla texter
 • Du ska lära dig förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo
 • Du ska lära dig skriva fraser och meningar
 • Du ska lära dig tala med ord och fraser
 • Du ska lära dig strategier för att förstå och uttrycka dig

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

 • Du ska utveckla förmågan förstå och göra dig förstådd 
 • Du ska utveckla förmågan att uttrycka dig skriftligt och förstå det du läser

 

Hur ska vi göra? (Lektionsupplägg)

 • Du ska få läsa och lyssna på texter 
 • Du ska tillsammans med andra översätta texter
 • Du ska få läsa texter högt för andra
 • Du ska få öva på glosor
 • Du ska få skriva egna texter

·     

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att (bedömning)

 • Delta i gruppuppgifter
 • Uttrycka dig muntligt
 • Svara på frågor
 • Skriva texter

 

Det här ska du kunna

 • Uttrycka dig muntligt
 • Förstå det du hör
 • Läsa och förstå det du läser
 • Skriva texter

 

Arbetsmaterial 

 • Champ 6
 • Övningsmästaren.se

 


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback