Skolbanken Logo
Skolbanken

Värdegrundsarbete, trygghet HT-21

Förskolan Furustugan, Östhammar · Senast uppdaterad: 17 augusti 2021

Värdegrundsarbetet med trygghet handlar om att skapa gruppkänsla där barnen ska få en förståelse för att varje barn är lika mycket värda och att vi tillsammans ska vara en grupp där alla är trygga och vågar uttrycka sig.

 

Värdegrundsarbete med trygghet HT-21

 

 

Bakgrund och syfte;   

                                                                                                                                                     

Då det inskolas nya barn under hösten är det viktigt att skapa trygghet, både hos föräldrar och barn. Barngruppen ska vara trygg och alla ska våga göra sig hörda. 
                                                                                                  

 

Mål;

- Vi pedagoger ska finnas till hands och vara lyhörda för barnens signaler för att varje barn ska känna sig sedda på förskolan och känna trygghet.

- Barnen ska få en förståelse för att varje barn är lika mycket värda och att vi tillsammans ska vara en grupp där alla ska vara trygga och våga uttrycka sig.

 

 

Metod;

 

- Arbetet med trygghet ska genomsyra hela den pedagogiska verksamheten och dagligen synliggöras i de olika aktiviteterna. 
 
- Vi arbetar kontinuerligt med att skapa rutiner så att barnen och vi pedagoger ska känna trygghet i vad som kommer att hända under en dag. 
 

- Vi arbetar i mindre grupper under veckan med grannavdelningen för att skapa nya kompisrelationer.

- Vi gör en bildstödskarta för att tydliggöra för barn och föräldrar hur en dag på Plantan ser ut. Där ska också synliggöras vilka pedagoger och barn som är här.

 

- Samarbetsövningar/lekar/uppdrag

 

- Kompisplantan

 

- Polyglutt

 

 

Dokumentation;

 

Genom samtal med barnen, lärloggsinlägg, observationer, visa barnens alster, foto, fil, ljud.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback