Skolbanken Logo
Skolbanken

Trygghet HT21

Förskolan Furustugan, Östhammar · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Uppdraget med värdegrundsarbetet är att förmedla och förankra den värdegrund som vårt demokratiska samhälle vilar på. Vid terminsstart jobbar vi intensivt med trygghet för att alla ska trivas och känna sig välkomna på förskolan. Grönskan från väpplarna kommer att följa oss i detta arbete

Innehåll

Tillsammans ansvarar vi för att skapa en trygg förskolemiljö för alla. Personalen verkar för ett gott demokratiskt klimat där barnen får möjlighet att vara delaktiga i verksamheten.

I och med att arbetslaget får en ny pedagog kommer trygghetsarbetet att vara extra viktigt och arbetas med mycket för att skapa en god gruppsammanhållning.

Mål:

Alla på Tallen ska känna sig trygga och veta att de hör till. Här får barnen vara med om spännande och positiva aktiviteter där de får känna att de är viktiga för varandra. Hjälpsamhet, dela med sig, vänta på sin tur och säga stopp är viktiga delar i att kunna umgås med andra och känna trygghet i en grupp. Det här är också viktigt för att barnen ska känna trygghet till oss pedagoger. 


Syfte

Syftet med värdegrundsarbetet är att barnen får möjlighet att stärka deras förmåga att agera enligt förskolans värdegrund och bli medvetna om att vi behöver acceptera varandras olikheter. Vi ser olikheter som en tillgång, för att fungera tillsammans. Barnen ska få möjlighet att utveckla en förståelse för eget och andra människors sätt att tänka, vara och leva.

Insättningar

Närvarande pedagoger är a och o. Vi delar upp oss ute och inne så att vi är där barnen är. Viktigt för att känna sig trygg är att veta vad som händer, därför arbetar vi med bilder som beskriver vad vi ska göra under dagen. Varje rum har en tydlig inriktning så barnen vet vad de kan göra i de olika miljöerna. 


Läroplanskopplingar

Kap 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN

Kap 1. FÖRSTÅELSE OCH MEDMÄNSKLIGHET

Kap 1. EN LIKVÄRDIG UTBILDNING

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback