Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

4 - 6

Allemansrätt och friluftsliv år 4-6

Sta Gertrud skola, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 15 mars 2022

Vet du vad du får lov att göra i naturen? Ganska mycket faktiskt. Men det gäller att vi är rädd om den så att den inte blir förstörd.

 Friluftsliv och Allemansrätt

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att lära dig lite om friluftsliv och allemansrätten genom att träna förmågan att visa hänsyn gentemot naturen och vår miljö samt lära vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra i naturen.

Du kommer även att få möjlighet att träna din förmåga att röra dig allsidigt genom olika lekar i utomhusmiljö.


Bedömning 

Din förmåga att aktivt delta på lektionerna, i lekar och teorigenomgångar.

I slutet har vi ett test på Allemansrätten

 

 


Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer ske inomhus där vi diskuterar och ser på filmer om allemansrätt. Vi kommer också att jobba med texter om allemansrätten i olika kompendium.

Utomhus där vi kör lekar och samarbete.

I årskurs 6 prövar vi att laga mat på stormkök/över öppen eld och bygger vindskydd.

 

 


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback