Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

OMVOMV01, SOASOC01

Centrala Begrepp

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Denna del handlar om ord och begrepp som används inom vård och omsorg. Både vården och omsorgen finns många ord kopplade till arbetet och det är viktigt att som personal förstå dem och arbeta efter dem så vi skapar goda relationer och arbetar professionellt. Vi börjar därför med de vanligaste orden och begreppen och deras innebörd. Detta är en samplanering mellan kurserna. Social omsorg 1 och Omvårdnad 1

Centralt innehåll:

Kunskaper om centrala begrepp inom social omsorg och omvårdnad

Bemötande, relationer och professionalism inom social omsorg

Personcentrerad vård, teamarbete och interprofessionella samarbeten

 

Vad ska vi lära oss:

Vi ska förstå innebörden i  grundläggande viktiga ord och begrepp som är vanligt förekommande inom vård och omsorg

Hur ska vi lära oss:

Lärargenomgång och klassdiskussioner

Läsa i boken Social omsorg 1 sidan 6-27

Läsa i boken Omvårdnad 1 sidan 6-17

Öva på ord och begrepp

Hur får jag visa min kunskap:

Genom att delta i klassdiskussioner

Läxförhör


Läroplanskopplingar

Personcentrerad vård, teamarbete och interprofessionella samarbeten.

Centrala begrepp inom omvårdnad.

Centrala begrepp och perspektiv inom social omsorg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift frånvarande elever
Ord och begrepp övningsuppgift
Brevet om mig
Gruppuppgift - centrala begrepp Social omsorg kapitel 1

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback