Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Bofinken svalan arbetslagskontrakt Aspuddens förskolor HT-21

223351 Förskolan Flyttfågeln, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

Datum: 21/08/13 Arbetslag: bofinken svalan

Inledning

När ni skapar ett arbetslagskontrakt ska ni använda er av denna mall. Döp om den i rubrikrutan till "Arbetslagskontrakt + er avdelnings namn" och byt bild. Lägg sedan till samtliga kollegor i arbetslaget, rektor och biträdande rektor som medredaktörer och spara. Redigera ingressen och fyll i datum samt namn på arbetslag/ pedagoger. När ni arbetat klart i dokumentet och har svarat på alla frågor kan ni radera all text som är grön- och rödmarkerad.

Arbetslagskontraktet syftar till att skapa en gemensam pedagogisk riktning för kommande läsår såväl som att skapa förutsättningar för ett gott samarbete i arbetslaget. Det syftar även till att ta fram ett gemensamt förhållningssätt till barnen och till att skapa tillgängliga undervisningsmiljöer. Arbetslagskontraktet lägger också grund för superstruktur-schemat som senare ska skrivas fram, då ni här tar fram ansvarsfördelning och grunden för vad barnen ska få möta i sin verksamhet.

 

Arbetslagskontrakt

Reflektera tillsammans kring följande frågor:

 • Vilka förväntningar kan/ ska vi ha på varandra för att skapa och upprätthålla ett professionellt samarbete och kommunikation? Hur säkerställer vi en professionell trygghet i vårt bemötande av varandra? 
 • Vi vill kunna ha en öppen och rak kommunikation med varandra där vi hjälper varann och vågar ta emot utan att ta illa upp. Ett sätt kan vara ha kodord för när tålamodet tryter eller vi behöver hjälpa varann i olika situationer kring barn och varandra. Vi vill vara tydliga med varann och att vi ska ha ett klimat där vi kan fråga den ande hur dem menade utifrån ett jag-perspektiv. ex " när du sa så till mig så kände jag mig på det här sättet. Hur menar du nu?" Vi är ärliga och raka med varann och tar upp saker innan de blir för stora.

 

 • Vad är viktigt att vi är överens om och vad behöver vi inte vara överens om i mötet med barnen? 
  Vi behöver vara överens om våra policydokument.
 • under samling är vi överens om att innehållet inte behöver vara detsamma men att samlingen ska vara rolig och meningsfull för barnen och att barnen är med efter eget intresse och på sitt eget sätt. 
 • Barnens olikheter gör att vi kanske inte alltid behandlar alla barn lika. vi är också lyhörda för barnens behov av olika bemötande och olika preferenser. 

Vi behöver inte vara överens om hur samlingarna ska se ut och hur innehållet ska se ut.  Dock är vi överens om att barnen ska tycka samlingen ska vara meningsfull och intressant för barnen.  

 • Vilka pedagogiska lärmiljöer ska vi sträva mot att erbjuda barnen i vår verksamhet? Hur gör vi dessa lärmiljöer tydliga, tillgängliga, varierande och hållbara?
  Vi vill skapa undervisningsmiljöer där barnen kan vara självständiga och materialet är tillgängligt. VI vill också vara flexibla och se och lyssna till barnens intentioner. Vi ska märka upp lådor och hyllor så att det blir tydligt för barnen var saker ska vara. På så sätt lär vi barnen att ta hand om våra material. Vi ska introducera våra material för barnen så att de kan få möjlighet att kunna bli självständiga och lära sig hur  och var materialet ska användas. 
 • Vilka regler (inklusive tidsreglering) har vi - och varför? Vilka delar av dagen utgår vi från det barnen kommunicerar och uttrycker, vilka delar av dagen utgår från det vuxna anser bäst för barnen? 
 • Tvätta händerna efter utevistelse och toalettbesök - för att inte sprida bakterier
 • Inte öppna dörrar och använda kodlås pga barnsäkerhet
 • Vi uppmuntrar barnen att smaka på maten. Vi strävar efter att maten ska vara en lustfylld och trevlig upplevelse för alla utifrån barnens individuella behov och önskemål.
 • Sitta ner när vi äter - för att inte sätta i halsen
 • Vi anpassar verksamheten utifrån våra scheman och barnens behov.
 • Vi äter måltider på bestämda klockslag - eftersom att köket behöver få in disken och vi behöver äta när maten är klar/ varm.
 • Dagen startar med utevistelse eftersom att vi då samarbetar på huset utifrån våra och barnens schema
 • Sedan sker utevistelse för det mesta också efter mellanmål, med anledning av schema och samarbete på huset.
 • Trots att förskolan har olika tidsregeringar och vi har personalens scheman och barnens scheman att ta hänsyn till försöker vi se till att bejaka och ta hänsyn till varje enskilt barns behov, initiativ och även gruppens behov, intentioner intressen.
 •  Vi städar och plockar undan allt på avdelningen tillsammans och både barn och vuxna hjälps åt. Vi tar hand om vår miljö.
 •  vi pratar med barnen om hur vi behandlar mot varann och vi skapar en god social miljö genom att hjälpa barnen i hur vi är mot varann. Om barn knuffas eller slåss försöker vi visa hur det barnet som blev utsatt känner sig och vi är noga med att inte skrika barnets namn över rummet utan istället avleda och samtala med barnen.
 • När vi har samling är det inte viktigt att barnen sitter still på sin plats utan barnen är med utifrån intresse och lust eller på sitt eget sätt. 
 • Vi har vila efter maten pga barnens behov 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback