Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Bokstavsarbete

Grunnebacka skola, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 14 augusti 2023

I ettan lär vi oss mer om bokstäverna för att träna upp vår läsning. Vi arbetar med en bokstav i veckan.

Vi arbetar utifrån en bokstav i veckan och träna på:

  • Hur bokstaven ser ut och låter.
  • Känna igen bokstaven både i skriven text och genom att känna igen bokstavljudet. 
  • Bokstavspyssel.
  • Kunna skriva den i rätt riktning efter att ha tränat på att spåra den.
  • Träna på att skriva ord/meningar med bokstaven.
  • Läsa texter med bokstaven.

Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Eleven läser meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Eleven återger och kommenterar någon del av innehållet och visar begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor uppmärksammar eleven när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till för eleven enkla resonemang om texternas tydligt framträdande innehåll och jämför detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback