Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

English year 6

Sjöviksskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 augusti 2021

Vi kommer att arbeta på olika sätt och öva på läsa, höra, tala och skriva. Vi bygger upp ord, fraser och grammatik. Vi får också träna på att skriva egna texter utefter olika teman. Vi kommer att arbeta med läroböckerna Skills Textbook och Workbook för åk 6 samt olika medier.

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

  • Läsa, lyssna, samtala och skriva utifrån olika teman i läromedlet Skills.
  • Skriva texter på chromebooks.
  • Se på och diskutera om engelsktalande serier och filmer.
  • Göra ett arbete om ett engelsktalande land. Jag hittar fakta i läromedlet samt engelska sidor på internet.
  • Arbeta med readtheory

Grovplanering

v34-40 Skills Unit 1

v40 kunskapskoll

v40-43 Gamla nationella prov (prata engelska och göra sig förstådd) 

v45-51 Skills Unit 2 (Under perioden 45-49 pågår muntliga NP)

v51 kunskapskoll

v2-4 Gamla nationella prov (läsa och skriva engelska)

v5-11 Skills Unit 3

v12-19 Skills Unit 4 (Under vecka 14 NP)

v19 kunskapskoll

v20-23 Slutarbete + redovisning (om ett engelsktalande land)

 

IKT och medier

https://urplay.se/serie/178329-modern-ghost-stories-junior

https://urplay.se/serie/211661-holly-hobbie

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U102542-01

https://readtheory.org/

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen
Engelska - kunskapskraven för åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback