Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

Teknik åk 5 "Väck mig!" (CETIS)

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Hur har man lyckats vakna och bli väckt genom tiderna? Du ska få arbeta i grupp och ni ska tillsammans hitta lösningar för att vakna i tid. I gruppen ska ni tillsammans skapa en modell för väckning och diskutera för-och nackdelar med de olika modellerna, t ex materialval, hållbarhet osv.

Rubrik: Väck mig!

 

Syfte och förmågorGenom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla kunskaper om

tekniken i vardagen samt utveckla kunskaper om hur man

kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Du ska också få möjlighet 

att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Period - vecka 34 - 37

 

Arbetssätt - Vi kommer att jobba i grupper, teoretiskt och praktiskt. Dokumentationen görs i Teams.

 

Utvärderingsformer - Du bedöms efter hur du visar intresse, engagemang, dvs hur du deltar i arbetet och dokumenterar.. 

 

Preliminär veckoplanering - I grova drag

vecka 34: Presentation av temat. Gruppindelning. Tidsresa för väckarklocka. Vilka olika sätt har använts genom tiderna? Vad känner du till? 

Film sli.se En rolig historia : Tidens historia (sliplay.se)

Sök information på biblioteket/nätet.

 

vecka 35: Identifiera och analysera dagens tekniska lösningar som fungerar för väckning. Vilka olika sorters väckningstekniker känner ni till idag? Välj ut minst en teknisk lösning för att väcka er. Motivera varför ni valt denna samt de för- och nackdelar ni ser med den.

 

vecka 36: Formulera och lös problemet. Någon har svårt att vakna, föreslå en lösning. Motivera varför du valt denna samt de för- och nackdelar ni ser med den. Tänk på hållbarhet och miljö. 

 

vecka 37: Vilka konsekvenser ser du med din modell av väckning? Sammanfattning och redovisningar. 


Läroplanskopplingar

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback