Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Europas sista vildmark? Koll på NO åk 5 ht21

Sköndalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 november 2021

Har du varit i fjällen någon gång? När man kommer upp till fjällen, långt bort från all trafik och alla hus, är det som att komma till vildmarken. Det är inte många platser där man kan uppleva det, och därför kallar man fjällen för "Europas sista vildmark".

Mål

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där
 • vad som menas med växtzoner
 • förklara hur vi människor påverkar de svenska fjällens och Alpernas natur 
 • berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna
 • kunna sätta in aktuella begrepp i ett sammanhang

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med kapitlet "Europas sista vildmark?" utifrån boken "Koll på NO".

Vi kommer att ha:

 • genomgångar
 • diskussioner
 • svara på frågor till texten
 • utbildningsklipp kopplat till ämnet

Viktiga begrepp

 • växtzon
 • trädgräns
 • kalfjäll
 • glaciär
 • fjällnära barrskog
 • fjällbjörkskog
 • myr
 • anpassning
 • näringskedja

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback