Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1

Idrott och hälsa åk 1

Sternöskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Idrott och hälsa åk 1.

Syfte

Centralt innehåll.

Konkretisering av målen

  • Prova på nya och gamla lekar ute och inne.
  • Träna dig på att röra dig till musik och rytmer i lek och dans.
  • Använda kroppen och röra dig på olika sätt tex träna grundrörelser som krypa, åla, gå, springa, hoppa, klättra, genom lekar och genom att använda olika redskap.
  • Leka tillsammans med andra, träna dig på att samarbeta med andra i bollspel och andra ”lagidrotter”.
  • Träna dig på att förstå en enkel instruktion och följa regler vid lek och spel.
  • Prova på att simma i mag - och ryggläge, flyta och leka i vatten.
  • Bekanta dig med karttecken och orientera dig i närmiljön.

 

Under åk 1 kommer jag att bedöma din förmåga att:

Samarbeta och utföra olika lekar.

Anpassa dina rörelser till aktiviteten.

Delta i lekar, dans och spel och följa dess regler.

Orientera dig i närmiljön


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback