Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Kemi

·

Årskurs:

4

Värme

Årstaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Värme hör ihop med hur snabbt molekyler rör sig - ju snabbare desto varmare. Tar ett ämne större plats när det blir varmt? Hur sprider sig värme? Hur håller man kvar värmen? Hur överlever djuren kyla?

Arbetsbeskrivning

Mål att arbeta mot

Det här ska du kunna:

 • Vad värme är
 • Kunna materiens olika former och övergångarna mellan dem
 • Förstå vad som händer när materia värms
 • Förstå vad som händer när materia förlorar värme
 • Förstå vad som är ovanligt med vatten och vilken betydelse detta har
 • Förstå hur värme sprids
 • Kunna nämna några ämnen som leder värme bra eller dåligt
 • Hur man mäter temperatur och vilken skala vi använder
 • Ge vardagsnära exempel på hur man gör så att vi eller saker i vår omgivning inte blir för varma eller kalla
 • Hur en termos fungerar
 • Hur djuren överlever kyla
 • Förstå vad växthuseffekten är och vilka faktorer som kan påverka klimatet i framtiden

Viktiga begrep

atom, molekyl,  materiens olika former( fast, flytande, gas), avdunstar, kondenserar, stelnar, temperatur, termometer, grader, absoluta nollpunkten, isolera, vakuum, strömning, ledas, stråla, isolera, kokpunkt, smältpunkt.

 

 

 Undervisning:

Genomgångar och diskussioner, demonstrationer, laborationer, läromedelsfilmer

Lärobok: Hans Persson Boken om fysik och kemi.
 

Redovisning av kunskaper

 Så här kan du visa dina kunskaper:

 

 Du deltar i diskussioner

 

 Du deltar i olika övningar

 

 Du kan förklara olika begrepp.

 

 Du visar vad du kan på provet.

 

 


Läroplanskopplingar

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback