Skolbanken Logo
Skolbanken

Hästen

Ängslyckans förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 12 november 2021

Vi kommer att arbeta med hästen. Där kommer vi att prata om vad de äter, hur de ser ut och var de bor.

Syfte/ mål: 

Att tillsammans ta reda på vilka djur som ingår i familjen och vad dem heter (mamma, pappa, barn), vart djuren bor, vad de äter, vad de tycker om, hur de låter och vad vi människor får från djuren. 

 

 

Metod/Genomförande

  • Film: Vischan- hästen Enya
  • Fakta böcker - Arla "Hästen"
  • Kreativt skapande - skapa häst
  • Bildcollage som sammanfattar det vi lärt oss om hästen.
  • Vi sjunger om hästen.
  • Promenad, titta på hästar. 

Förväntat resultat

Vi kommer att dokumentera aktiviteterna genom:

  • Bildcollage som sammanfattar det vi lärt oss om hästen.
  • Skapande
  • Göra vårdnadshavarna delaktiga genom att delge lärloggar och dagliga samtal.

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback