Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

So åk 1 - Normer och Regler, Livsfrågor samt flytta inom ett land och mellan länder

Linehedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Normer och Regler, Livsfrågor samt flytta inom ett land och mellan länder.

 

Syfte:

Eleverna utvecklar förtrogenhet med mänskliga rättigheter och demokratiska processer och arbetssätt. Eleverna ska ges kunskap om kartan så att de kan orientera sig. Eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

  • Förmåga att resonera
  • Förmåga att reflektera

Centralt innehåll:

Att leva tillsammans

  • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.

 

Konkretisering av målen:

 

Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

Att leva tillsammans

  • Eleven kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ger exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer
  • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor

 

Genomförande:

Diskussioner och samtal i par och grupp

Dokumentation genom elevarbeten

Tydliggöra målen för eleverna

Varierat arbetssätt: enskilt, par, grupp

 

Bedömning:

Du visar att du kan genom att:

du resonerar och reflekterar kring normer och regler i vardagen och ger exempel på varför de behövs. 

du visar förståelse för begreppen som vi arbetar med.

du är med och diskuterar

 

Bedömningsverktyg:

Muntlig, skriftlig eller bildlig kommunikation

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback