Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 3

Taluppfattning, addition och subtraktion

Mälarhöjdens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 11 september 2021

Planering för vecka 33–36. Arbetsområde som vi kommer att arbeta med behandlar taluppfattning och tals användning. Vi kommer att repetera positionssystemet i talområdet 0–1000 samt repetera addition och subtraktion med tiotalsövergång.

Vad ska du lära dig?

Du kommer att lära dig:

-jämföra tal,

-använda och beskriva begreppen: ental, tiotal, hundratal

-addera och subtrahera i talområdet 0-200,

- att kunna hitta på en rimlig räknehändelse och ett uttryck till en given bild.

Hur ska du lära dig?

Du ska lära dig genom att:

• lyssna på lärarens genomgångar,

• använda konkret material och bilder för att representera tal och utföra enkla additioner och subtraktioner (t.e.x.tiobasmaterial) 

• titta på korta filmer: Filmade genomgångar,

• samtala kring matematiska frågor och begrepp (ental, tiotal, hundratal, term, summa och differensen), 

• träna på huvudräkningsuppgifter samt träna på uppåträkning/nedåkräkning med tiotalsövergång. 

• Arbete med digitala verktyg Virtuella manipulativa objekt för matematik (didax.com)

• Spela mattespel (t.e.x Tens and more tens)

• Färdighetsträning med digitala verktyg (https://www.bingel.se)

 

 Vi kommer arbeta enligt följande veckoschema: 

 Tabell.

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

v.33

 

Begrepp: ental, tiotal, - spel (Tens and more tens ,  didax.com)

Jämföra tal med konkret material/ tiobasmaterial, whiteboardtavla. 

Storleksordna tal. 

v.34

 Begrepp: ental, tiotal, hundratal, 

Jämföra tal med konkret material/ tiobasmaterial, whiteboardtavla. 

 Begrepp: ental, tiotal, hundratal, term, summa, differens.

Konkret material/ tiobasmaterial,

 Addition och subtraktion med ental/ tiotal.

Placera  tal på tallinjen. 

Arbete med digitala verktyg, bingel.se, didax.com

v.35

 Addition och subtraktion med ental/ tiotal / hundratal. Räknehändelse.

 Spel: Tens and  more tens,  didax.com, bingel.se)

Jämföra tal, storleksordna tal  placera  tal på tallinjen.

v.36

 Begrepp: ental, tiotal, hundratal, term, summa, differens.

Addition och subtraktion.

 Jämföra tal, storleksordna tal  placera  tal på tallinjen.

Räknehändelse.

 

 

Hur visar du att du kan?

Vi kommer bedöma din förmåga att resonera och förklara hur du tänker i det dagliga arbetet i klassrummet.

Du ska visa att du:

- förstår betydelsen av siffran 0 i ett tal,

- har kunskap om siffrors platsvärde i tiobassystemet

- kan använda och beskriva begreppen (ental, tiotal och hundratal) samt se samband mellan olika begreppen,

- förstå begreppen term, summa, differens

- kan jämföra, storleksordna och placera naturliga tal på tallinjen,


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1