Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Teknik

·

Årskurs:

3

Luft

Ängaboskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Tror du att luft väger något? Visste du att luft både kan röra sig och tryckas ihop? Har du känt att luft kan ge motstånd?

Syfte med undervisningen

Du ska ges möjlighet utforska luftens egenskaper och öva dig i att ställa hypoteser.
Du ska få möjlighet att utveckla ditt intresse för att undersöka omvärlden på ett vetenskapligt sätt.
Vi hoppas att du ska bli nyfiken på att få reda på mer om luft!

Vi ska genomföra flera experiment som handlar om:

- att luft tar plats
- att luft kan tryckas ihop
- att luft ger motstånd

Du kommer få öva på att:

- ställa hypoteser
- dokumentera resultat
- formulera slutsatser

Arbetssätt:

Du kommer att få:

  • - delta i diskussioner om luft
  • - se på faktafilmer och läsa faktatexter
  • - göra enkla undersökningar om luft
  • - dokumentera dina kunskaper skriftligt 
  • - delta i olika experiment

Det här ska vi bedöma

Du ska delta aktivt i diskussioner och experiment.
Du ska föra fram dina hypoteser samt försöka använda dig av vetenskapliga begrepp (NO-språket).


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback