Skolbanken Logo
Skolbanken

Förskolan Fasanen

Fasanen, Haninge Förskolor · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Haninge kommuns gemensamma projekt, Vär(l)den av möten, handlar om barns relation och utforskande utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Förskolan Fasanens övergripande utforskningsområde är KOST OCH HÄLSA, utifrån barns rättigheter och barnkonventionen enligt artiklarna 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde samt artikel 3 Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Vi på förskolan Fasanen arbetar projekterande både ute och inne och utnyttjar ofta vår fina skog med möjlighet att klättra, undersöka och utmana kroppen på olika sätt.

På förskola arbetar vi i mindre sammanhang där barn från olika avdelningar möts och utmanas utifrån intresse på en mångfald olika sätt.

Barnkonventionen ligger till grund för vårt dagliga arbete och vi inkluderar barnen i planeringen av verksamheten såsom vid reflektion, skapande av veckoblogg, dokumentationer, våra verksamhetsmiljöer mm.

Vi arbetar mycket med våra inomhusmiljöer och försöker skapa miljöer som är utmanande och utforskningsbara utifrån barnperspektiv.

Vi följer barnens intressen och utmanar dem med en mångfald materiel som förändras vartefter barnens kunskaper utvecklas. 

Detta verksamhetsår arbetar vi med Kost och hälsa, ett nytt utforskningsområde för Fasanens barn och pedagoger där vi vill öka medvetenheten kring god hälsa.

 

Vi vill följa barnens tankar och hypoteser kring kost och hälsa med hjälp av olika material och tekniker. Vi fortsätter att arbeta i olika konstellationer för att bygga nya relationer och göra nya erfarenheter.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback