Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Människan -föda, matspjälkning, transport och försvar.

Kärlekens skola, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Vår kropp är fantastisk. Kroppen pratar med oss hela tiden och berättar vad den behöver och hur den mår. Är man hungrig kurrar magen, är man trött så gäspar man och om du anstränger dig börjar du andas fortare. För att kroppen ska må bra behöver vi få i oss olika näringsämnen och ett system som transporterar runt ämnen i vår kropp. Men vår kropp utsätts även för faror och därför behöver du olika skyddsmekanismer.

Syftet med undervisningen:

Tanken är att du ska lära dig  om din kropp och hur den är uppbyggd och fungerar. Det ger din kunskap om hur du tar hand om din kropp på bästa sätt.

 

Vilka förmågor ska du träna: 

 • Granska, kommunicera och ta ställning
 • Använda begrepp, modeller och teorier för att förklara samband 
 • Genomföra och utvärdera systematiska undersökningar

 

Vad ska du lära dig:

Ha kunskaper om kroppens olika organsystem och hur de samarbetar:

 • Matspjälkningsorganen
  • Redogöra för vilka födoämnen vi behöver och vad de används till i kroppen
  • Redogöra för vilka organ som finns i matspjälkningskanalen 
  • Beskriva hur födan bryts ner under matspjälkningen

 

 • Andningsorganen & Cirkulationssystemet
  • förklara vad vår kropp behöver syre till
  • beskriva vad som händer i lungorna när vi andas
  • kunna förklara varför vi måste äta mat och hur kroppen förbränner maten
  • redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och hur det arbetar
  • redogöra för blodomloppet och vad blodet består av

 

 • Utsöndringsorganen
  • Redogöra för utsöndringsorganen och hur dina njurar fungerar

 

 

 • Immunförsvaret
  • Förklara skillnaden mellan inflammation och infektion
  • Förklara hur vårt immunförsvar fungerar
  • Förklara vad allergi är och hur den kan framkallas 

 

 • Sjukdomar
  • Känna till några sjukdomar som hjärtinfarkt, blodpropp, diabetes, anorexia, lungcancer och hur man kan förebygga dem.

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper i diskussioner, genom arbetsuppgifter, laborationer och på ett avslutande prov. 

 

Du kommer att bedömas om du har förmåga att:

                                                                                                            

 • kunna samtala om och diskutera frågor som rör området. Detta visar du genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som för samtal och diskussioner framåt. Du motiverar dina åsikter och beskriver tänkbara konsekvenser.  
 • visa på kunskaper tillhörande arbetsområdet genom att beskriva, förklara och använda dig av dina faktakunskaper/begrepp i rätt sammanhang. 
 • föra resonemang om hälsa och sjukdom och visa på biologiska samband som rör människokroppens byggnad och funktion 
 • genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och frågeställningar där du använder utrustning på ett säkert och fungerande sätt. Du jämför resultaten med frågeställningarna och drar slutsatser med koppling till biologiska modeller och teorier samt ger förslag på hur undersökningen kan förbättras. Dessutom gör du dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder i en skriftlig rapport.
 • komma med egna förslag på en planering som det går att arbeta efter.

 

 

 

Arbetssätt: 
Vårt arbete kommer att bestå av genomgångar, läsa faktatexter, instuderingsfrågor, filmvisningar, powerpoint presentationer, diskussioner, jobba med studi och laborationer där vi bearbetar områdets olika begrepp. 

 

Området kommer att redovisas genom inlämningsuppgifter och skriftligt prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback